II LO w akcji Sprzątania Świata

18 września uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. W tym roku hasło akcji brzmiało: ,,Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!’’

Cel akcji to budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród młodzieży oraz uczenie młodych ludzi odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą przewodnią jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Z II LO w akcji uczestniczyli uczniowie klas Ie i If pod opieką Izabelli Bącławek i Katarzyny Płaszczewskiej. Terenem do sprzątania stała się ulica Łąkowa, młodzież kierowała się w stronę szpitala. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Worki zapełniały się szybko przeróżnymi odpadami. Mimo niesprzyjającej pogody młodzież zakończyła pracę w pełni usatysfakcjonowana. Sprzątanie świata to dla uczniów wspólna lekcja poszanowania środowiska , dzięki której uczą się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.

II LO