II LO w Lubartowie z tytułem Srebrnej Tarczy

 II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie kolejny raz zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły 2021” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perespektywy 2021. 

II LO w Lubartowie jako jedyne z powiatu lubartowskiego znalazło się wśród pięciuset najwyżej sklasyfikowanych liceów w kraju. Szkoła na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowała się na bardzo wysokim 18 miejscu! Pozwoliło to lubartowskiemu liceum na zajęcie 369 miejsce w Polsce.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione również zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.