II LO w poszukiwaniu magii folkloru

W murach II LO w Lubartowie w czwartek 24 marca nastąpiło uroczyste zakończenie projektu „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”, realizowanego we współpracy z fundacją Artos z Lublina. Projekt ten, który rozpoczął się wrześniu 2021, miał na celu ożywienie wiedzy i świadomości lokalnej kultury ludowej naszego regionu.

Grupa projektowa, złożona z 15 uczniów II LO, po licznych szkoleniach i warsztatach przystąpiła do realizacji inicjatyw, które sama zaplanowała, korzystając z dotacji funduszy norweskich.

Mimo niesprzyjających warunków pandemii, staraliśmy się realizować nasze cele i plany. W grudniu zrealizowaliśmy tzw. dzień ludowy w murach naszej szkoły, gdzie skupiliśmy się na przybliżeniu tradycji ludowych naszego regionu. Temat trudny, gdyż wiadomo, że młodzież raczej bardziej lgnie do nowinek technicznych i portali społecznościowych niż do ludowych rękodzieł, czy muzyki. Mimo to, udało się odtworzyć klimat magii tradycji ludowej poprzez obrazy, zdjęcia, konferencje i muzykę wykonywaną przez naszych uczniów.

W grudniu odbył się też konkurs, którego celem było dalsze rozpropagowanie tradycji ludowych. Wielu uczniów odpowiedziało na ten konkurs dzieląc się w swych pracach wspomnieniami rodzinnymi i rytuałami, które są związane z ludowością i które są wciąż obecne, szczególnie w kontekście świątecznym.

Oprócz tych akcji, w ramach projektu odbyły się lekcje promujące wiedzę na temat ludowości oraz powstała mini galeria przybliżająca sztukę i tradycje ludowe naszym uczniom. Uroczyste podsumowanie projektu, na którym byli obecni m. in. goście: Pan Wiceburmistrz Tadeusz Małyska, i przewodnicząca fundacji Artos Pani Małgorzata Zmysłowska jeszcze raz pozwoliła szerszemu gronu uczniów przedstawić cele akcji, temat folkloru i sposobów jego promowania. Jesteśmy przekonani, że podobne inicjatywy są potrzebne, gdyż nie tylko uczą młodzież planowania, pracy z budżetem projektu ale też ratują od zapomnienia bezcenny dorobek naszej małej ojczyzny.

II LO