II LO w wymianie polsko – ukraińskiej

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie od 7 października wzięli udział w polsko – ukraińskiej wymianie młodzieży, która odbywała się w Motyczu Leśnym. Przez tydzień licealiści wspólnie ze swoimi kolegami z Winnicy na Ukrainie współpracowali w ramach projektu „Keep Talking”. Głównym koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Heureka Generator z Zamościa.

 

Projekt „Keep Talking” miał na celu stworzenie atmosfery otwartości i zrozumienia w naszych społecznościach lokalnych dla współpracy polsko – ukraińskiej, zwłaszcza na polu młodzieżowym. Uczniowie zdobyli doświadczenie współpracy partnerskiej i pracy w grupie międzynarodowej. Ponadto młodzież poznała inną kulturę i tradycje, szlifowała umiejętności językowe i zapoczątkowała nowe międzynarodowe przyjaźnie. Umiejętności uzyskane podczas wymiany pozwoliły na realizację 13 października w II LO happeningu, w który włączyła się szkolna społeczność.  W sali gimnastycznej zaprezentowane zostały metody edukacji pozaformalnej – gry teatralne rozgrywane na żywo.
SN