II LO wśród najlepszych liceów w Polsce

Już po raz dwudziesty piąty „Perspektywy” opublikowały Ranking Liceów i Techników. Miło nam poinformować, że II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zdobyło tytuł „Brązowej” Szkoły 2023 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2023.

II LO na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowało się na 29 miejscu, co pozwoliło naszej szkole na zajęcie 614 miejsce w Polsce.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełnił kryterium wejścia do Rankingu.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r.  dawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Tytuł „Brązowej” Szkoły 2023 dla II LO to nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

II LO