II LO z nowym spojrzeniem na Zygmunta Krasińskiego

16 marca uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie uczestniczyli w wykładzie „Nowe spojrzenie na Zygmunta Krasińskiego”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu „Środy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS”.

II LO w Lubartowie już od 2008 roku jest szkołą partnerską Instytutu Filologii Polskiej UMCS. W ramach współpracy uczniowie szkół partnerskich cyklicznie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. Młodzież jest zapraszana na specjalnie przygotowane spektakle, koncerty, bierze udział w konkursach, spotyka się z zapraszanymi przez UMCS gośćmi – są to m.in. dziennikarze, aktorzy, artyści, pisarze, ludzie świata nauki.

Tym razem spotkanie zorganizowane przez Agnieszkę Opolską dla uczniów klasy III i odbywało się w formie zdalnej i dotyczyło nowego postrzegania biografii i twórczości Zygmunta Krasińskiego. Wykład poprowadził prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski z Katedry Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

Profesor Bagłajewski w oparciu o nową edycję utworów i zakończoną edycję listów Zygmunta Krasińskiego wskazywał, jakie problemy sprawia współczesna interpretacja „Nie-Boskiej komedii” i innych tekstów romantycznego wieszcza. Można postawić tezę, że nie uda się interpretować dzieła w izolacji od twórcy i jego biografii. Krasiński to poeta głęboko zanurzony w romantyzmie, w pewien sposób reprezentant konserwatyzmu romantycznego. Z drugiej strony, to twórca nieoczekiwanych i nieoczywistych zaskoczeń. Podejmujący ciekawe, ale także trudne problemy historiozofii, religii, mesjanizmu czy nawet antysemityzmu. W trakcie wykładu zostało uwypuklone to, co jest ponadczasowe w tekstach Krasińskiego, a także to, co można zrozumi w kontekście epoki romantyzmu.

Udział w spotkaniu z pewnością przybliżył uczniom postać Zygmunta Krasińskiego i umożliwił pogłębienie wiedzy na temat problemów romantyzmu. Młodzi ludzie mogli zastanowić się także, czym jest legenda wieszcza i jaką rolę odgrywa w świecie współczesnym.

Jaki obraz Krasińskiego wyłania się z kart jego dzieł? W czym przejawia się odmienność tego romantycznego wieszcza? Zachęcamy do lektury utworów i listów poety.

AO