II LO z tytułem „Srebrnej Szkoły 2020”

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie jako jedyne liceum w powiecie lubartowskim zdobyło tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020. II LO przysługuje szczególny graficzny znak jakości szkoły – Srebrna Tarcza.

Ranking „Perspektyw” został przygotowany już po raz dwudziesty drugi.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania w danej placówce. Honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020” przysługuje liceom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów zajęły miejsca: 201 – 500. Wśród pięciuset najwyżej sklasyfikowanych liceów w kraju znalazło się tylko jedno z powiatu lubartowskiego – II LO w Lubartowie. Szkoła na liście najlepszych liceów województwa lubelskiego uplasowała się na bardzo wysokim 22 miejscu! Pozwoliło to lubartowskiemu liceum na zajęcie 386 miejsce w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

O przyznaniu tytułu „Srebrnej Szkoły 2020” II LO w Lubartowie decydowała nie tylko liczba zwycięstw, punktów maturalnych, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy dyrekcji, grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

II LO