II LO ZMIENIA SIEDZIBĘ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/149/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. z dniem 1. września 2017 r. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie zmieni adres. Szkoła zostanie przeniesiona do kompleksu budynków po Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lubelskiej 68. Zgodnie z w/w uchwałą dwa roczniki uczniów Gimnazjum nr 2 będą włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 1 Maja 66/74. Stąd możliwość zmiany siedziby przez II LO.

Wbrew krążącym plotkom, II LO nie zostaje ograniczone i nie będzie „wyciszane”. Wręcz przeciwnie, szkoła zyskuje swoją tożsamość i samodzielność. Liceum przestanie być szkołą „przy Trójce”, wzrośnie prestiż placówki. Poprawią się znacznie nasze warunki lokalowe.Budynek zajmowany obecnie przez Gimnazjum nr 2 jest zadbany, tzw. stare skrzydło posiada długą i ciekawą historię, to „szkoła z duszą”. Poza tym placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne, do września zostaną też przeprowadzone niezbędne remonty. W obecnej siedzibie groziła nam dwuzmianowość, w nowej nie będzie takiej sytuacji. Wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zyskają na przeprowadzce – zapewnia dyrektor II LO Halina Zdunek.

Liceum miejskie to bardzo dobra szkoła, jako jedyna w powiecie posiada tytuł Brązowej Szkoły /nieprzerwanie od roku 2014/. Uczniowie II LO sięgają po najwyższe laury w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych; nie tylko na szczeblu wojewódzkim i krajowym, ale także międzynarodowym. O ich licznych sukcesach, zdobywanych nagrodach, stypendiach, indeksach, tytułach finalistów i laureatów wielokrotnie informowały lokalne media. Od kilku już lat możemy się poszczycić świetnymi, najwyższymi w powiecie wynikami egzaminu maturalnego. Nasi absolwenci kontynuują naukę na wielu prestiżowych uczelniach, nie tylko w kraju, ale także za granicą, odnosząc sukcesy w wielu dziedzinach – z dumą podkreśla dyrektor II LO.

Od września 2017r. II LO w Lubartowie proponuje absolwentom gimnazjum naukę w sześciu klasach pierwszych: politechnicznej /rozszerzenia z matematyki i fizyki/, medycznej /rozszerzenia z biologii i chemii/, menedżerskiej /rozszerzenia z matematyki i geografii/, lingwistycznej /rozszerzenia z języka polskiego, języka angielskiego i geografii/, europejsko-prawnej /rozszerzenia z historii, języka angielskiego i wos-u/, przyrodniczej /rozszerzenia z biologii i wos-u/.

Jak zapewnia dyrekcja, w nowej, samodzielnej i świetnie wyposażonej w pomoce dydaktyczne siedzibie, młodzież będzie mogła swobodniej rozwijać swoje zainteresowania naukowe, a także działać w: SKKT Azymut, Szkolnym Klubie Wolontariusza Anioły z II LO, Szkolnym Klubie Europejskim EUROSTOP, Samorządzie Uczniowskim, Projekcie Scena 44, licznych kołach zainteresowań. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, niezależnie od tego, czy jest humanistą, czy preferuje przedmioty matematyczno-przyrodnicze.

W II LO nikt nie jest anonimowy, naszym atutem jest przyjazna, wręcz rodzinna atmosfera. Szkoła posiada swój ceremoniał i tradycje. I te na pewno zabierzemy do nowej siedziby. Świetnie przygotowana, ambitna i kreatywna kadra pedagogiczna potrafi zmotywować młodzież do różnorodnych działań. Zmiana adresu II LO nic w tej materii nie zmieni, w dalszym ciągu to uczeń i jego potrzeby będą dla nas najważniejsze – zapewnia dyrektor Halina Zdunek.

Materiał: II LO w Lubartowie