II miejsce w kraju dla Gimnazjum nr 2

12 czerwca w siedzibie Centrali Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie odbyło się podsumowanie IV edycji Programu TalentowiSKO. W uroczystej gali uczestniczyli laureaci pierwszych miejsc etapu regionalnego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO i przedstawiciele banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Obecni byli również reprezentanci instytucji wspierających Program TalentowiSKO, tj. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Związek Gmin Wiejskich oraz kuratoria oświaty.

Lubartowską delegację reprezentowali przedstawiciele Gimnazjum nr 2 – uczennice Anna Aftyka i Aleksandra Lato z dyrektorem szkoły Sławomirem Zdunkiem oraz Banku Spółdzielczego reprezentowanego przez prezesa Władysława Mikucewicza i dyrektor II Oddziału Banku Spółdzielczego Sylwię Marzędę. W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” II miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, które tym samym powtórzyło swój ubiegłoroczny sukces. Cieszy on tym bardziej, że pracowała na niego cała społeczność szkolna wspierana przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie.

Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości – Zdzisław Kupczyk pogratulował zwycięzcom a na ręce nauczycieli i dyrektorów złożył wyrazy szacunku i podziękowania za ogromne zaangażowanie w realizację zadań konkursowych i wyjątkową współpracę z bankami spółdzielczymi. Podczas uroczystości zwycięzcy odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Dodatkową atrakcją dla wszystkich, którzy przybyli na uroczystość była wizyta na PGE Narodowy i wycieczka trasą „Piłkarskie emocje”.

Małgorzata Wysoczyńska