Ile prądu pobiera przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest pożytecznym urządzeniem służącym do oczyszczania ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych. Jej montaż jest możliwy w miejscach gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia przydomowa jest nowoczesną alternatywą dla szamba. Mimo, że jest to rozwiązanie droższe  charakteryzuje się tanią i nieuciążliwą eksploatacją co pozwala na szybki zwrot inwestycji. Wielu inwestorów ma wątpliwości przed montażem własnej oczyszczalni i zastanawia się ile prądu pobiera przydomowa oczyszczalnia ścieków. Poniżej wyjaśniamy od czego zależy pobór prądu w oczyszczalni i jakie są koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czy każda przydomowa oczyszczalnia ścieków pobiera prąd?

Oferowane na rynku przydomowe oczyszczalnie ścieków można podzielić na dwa typy: oczyszczalnie drenażowe oraz oczyszczalnie biologiczne. Pierwsze z wymienionych zbudowane są z osadnika gnilnego, gdzie zachodzą beztlenowe procesy podczyszczania ścieków. Następnie ścieki są rozprowadzane w gruncie za pomocą systemu drenaży rozsączających. Jest to najstarszy rodzaj przydomowych oczyszczalni, który niestety nie pozwala na zadawalającą redukcję zanieczyszczeń. Charakteryzuje się również koniecznością stosowania biopreparatów oraz tendencją do zamulania systemu drenaży, przez co nie jest rozwiązaniem trwałym. Ponadto oczyszczalnia drenażowa wymaga dużej powierzchni montażu oraz dobrych warunków gruntowo-wodnych, czyli wysokiej przepuszczalności gruntu i niskiego poziomu wód gruntowych. Nowoczesne rozwiązanie stanowią przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie biologiczne słyną ze swej wysokiej skuteczności oczyszczania ścieków. Dzięki mikroorganizmom tlenowym ścieki są w nich oczyszczane do wody drugiej klasy czystości, którą można wykorzystać do podlewania np. drzew i krzewów ozdobnych. Aby jednak uzyskać tak wysoką redukcję zanieczyszczeń, oczyszczalnie biologiczne muszą mieć doprowadzony tlen do bioreaktora, który zapewni rozwój bakterii tlenowych. Dlatego zdecydowana większość oczyszczalni współpracuje z dmuchawami, które napowietrzają ścieki obecne w bioreaktorze. Wiąże się to ze zużyciem prądu.

Od czego zależy ilość prądu pobierana przez oczyszczalnię?

Moc dmuchawy, a tym samym ilość pobieranego prądu rosną wraz z liczbą mieszkańców i dobową przepustowością oczyszczalni. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla rodzin od 2 do 8 mieszkańców współpracują z dmuchawami, których moc poboru prądu wynosi przeważnie 30-60 W. Jest to miesięczny koszt około 20-30 złotych. W porównaniu z szambem i oczyszczalnią drenażową koszt na zużywany prąd przez oczyszczalnię biologiczną jest rekompensowany brakiem konieczności stosowania biopreparatów. Ile prądu pobiera przydomowa oczyszczalnia ścieków zależy również od ilości urządzeń elektrycznych z jakimi współpracuje oczyszczalnia. Znaczna część oczyszczalni oprócz dmuchawy wyposażona jest w automatykę, sterowniki, pompę czy elektrozawory, które oprócz zużycia prądu mogą ulegać awariom. Biologiczną oczyszczalnią ścieków charakteryzującą się prostą budową i zasadą działania jest oczyszczalnia NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o.. Jedynym elementem elektrycznym oczyszczalni NV jest dmuchawa, co przekłada się na bezawaryjną i tanią eksploatację. Ponadto na przydomową oczyszczalnię ścieków NV udzielana jest dwudziestoletnia gwarancja.

Artykuł partnera