Imieniny Miasta Lubartów 2023 – garść refleksji

          Jesteśmy jedną z niewielu miejscowości w Polsce,  która bardzo precyzyjnie może określić moment, od kiedy  oficjalnie zaczęto używać obowiązującej do dziś nazwy. Mamy na to potwierdzenie źródłowe!  Wiemy kto, wiemy kiedy i wreszcie wiemy, od czego ta nazwa pochodzi. Możemy zatem uznać, że 22 listopada to dzień imienin naszego Miasta.

 Imieniny budzą pozytywne skojarzenia – bo to spotkanie rodzinne, towarzyskie, to życzenia, prezenty, wspólna zabawa. I taką też  formułę wspólnego świętowania imienin naszego Miasta przyjęliśmy inicjując w 2015 r. tę Akcję. Od początku podejmowaliśmy ją (my – Lubartowskie Towarzystwo Regionalne) na dwóch poziomach: bezpośrednio w placówkach oświatowych oraz jako podsumowanie – spotkanie na poziomie miejskim. Zaczęło się od najmłodszych – dzieci z przedszkoli i oddziałów wczesnoszkolnych stopniowo obejmowaliśmy pozostałe klasy szkół podstawowych a potem także ponadpodstawowych a także dorosłych, szczególnie seniorów.  

 Cel – zapoznanie, przypomnienie, utrwalenie, poszerzenie wiedzy dotyczącej Lubartowa, jego historii, kultury, tradycji, znaczących wydarzeń i postaci oraz miejskich symboli, takich jak: herb, barwy miejskie (flaga), hymn. Sympatycznym zwyczajem wśród najmłodszych stało się (w dniu 22 listopada) noszenie odświętnych strojów w barwach Miasta lub dekorowania w postaci przypinek, kotylionów, plakietek czy flag miejskich. A reszta zależy od inwencji, pomysłowości i zaangażowania nauczycieli, wychowawców, opiekunów a także rodziców czy nawet dziadków, którzy wspomagają nas w organizacji tego dnia. Są lekcje i zajęcia edukacyjne, spotkania i przedsięwzięcia artystyczne. Powstają wystawki, gazetki, prezentacje, filmiki. Organizuje się gry tematyczne i konkursy o różnym charakterze. Dzieci uczą się hymnu  miasta, pieśni i piosenek o Lubartowie.  Powstają wierszyki, legendy i opowiadania. Uczniowie biorą udział w wycieczkach i spacerach po mieście, poznają historię najcenniejszych zabytków i eksponatów. Co roku Muzeum Ziemi Lubartowskiej  udostępnia swoje wystawy do bezpłatnego zwiedzania umożliwiając poznawanie historii.  W tym roku w ciągu kilku dni (15 – 22.11) odwiedziło nas ponad 200 uczniów.

Podsumowaniem tegorocznej akcji edukacyjnej było spotkanie w Bazylice św. Anny delegacji szkół i przedszkoli. Uczestniczyły wszystkie publiczne placówki a co warte podkreślenia do obchodów włączyły się także  placówki niepubliczne. Dzieci i młodzież wzięli udział w niecodziennej lekcji historii miasta i parafii lubartowskiej, obejrzały ekspozycję w Muzeum Parafialnym a na zakończenie upamiętniły osobę księcia Pawła Karola Sanguszki składając wiązankę przed epitafium książąt Sanguszków w kościele św. Anny.

Od kilku lat Imieniny Miasta to także część oficjalna z koncertem w wykonaniu najmłodszych,  wpisem kolejnych zasłużonych do Księgi Pamięć i Zobowiązanie wreszcie wyróżnieniem osób, przedsiębiorstw i organizacji nagrodami Burmistrza Miasta.

Zapoczątkowana kilka lat temu akcja edukacyjna przekształca się powoli w święto Miasta Lubartowa.

(opr. Ewa Sędzimierz – Lubartowskie Towarzystwo Regionalne)

foto: KW