Imieniny Miasta Lubartów

Wydarzenie „Imieniny Miasta” zorganizowało Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Ziemi Lubartowskiej, w 275 rocznicę nazwania Miasta Lubartowem. Impreza rozpoczęła się 22 listopada w Lubartowskim Ośrodku Kultury od „Koncertu dobrych życzeń dla Miasta” .

Cieszy nas niezmiernie, że tak licznie przybyliście tu dzisiaj w ten szczególny dzień 22 listopada. 275 lat temu August II na prośbę ks. Pawła Karola Sanguszki nazwał nasze miasto Lubartowem i nadał mu zmieniony znak herbowy, dodając do Firlejowskiego Lewarta Litewską Pogoń. Kolory niebieski i czerwony z tarczy herbowej stały się barwami miasta – mówiła dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej Ewa Sędzimierz, witając gości. Wśród nich byli przedstawiciele samorządu miasta: burmistrz Krzysztof Paśnik, zastępca Jakub Wróblewski, a także naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Artur Kuśmierzak, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice. Na scenie LOK wystąpiły dzieci z czterech miejskich przedszkoli, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3 i nr 4, młodzież z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie oraz wychowankowie Społecznej Szkoły Muzycznej wraz z dyrektor Martą Migal. Na zakończenie zaśpiewała Maja Jaworska.

Dalsze uroczystości będą w sobotę 23 listopada. Muzeum Ziemi Lubartowskiej zaprasza w godz. 10.00 – 14.00 do zwiedzania aktualnych wystaw „Włodzimierz Sławosz Dębski – żołnierz, artysta, kustosz wołyńskiej pamięci”; „Z przeszłości Lubartowa”. Będzie też kiermasz wydawnictw oraz gra tematyczna „W grodzie księcia Pawła Karola”. Uroczystości zakończą się w niedzielę 24 listopada. Tego dnia oprócz zwiedzania wystaw i kiermaszu wydawnictw o godz. 12.00 będzie w muzeum inscenizacja – „ Legendy Lubartowskie” – Jak diabeł Przechera miejskim rajcą chciał zostać.

Sylwia Cichoń