Imieniny Miasta w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Lubartowie

Imieniny Naszego Miasta Lubartowa to działanie realizowane w Lubartowie od 2015r. m. in. w środowisku oświatowym. Tradycyjnie, jak co roku, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie włączyło się w jego obchody. Z tej okazji przedszkolaki wraz z wychowawcami uczestniczyły w wielu interesujących przedsięwzięciach związanych z historią naszego miasta.
W związku z obchodami odbył się w naszym przedszkolu konkurs plastyczny pt. „
Pocztówka z naszego miasta” mającego na celu zachęcenie dzieci do czynnego udziału w tegorocznych obchodach Imienin Miasta Lubartowa, jak również popularyzowanie miejsc będących wizytówką naszego miasta. W konkursie wzięło udział 48 ciekawych, pomysłowych i twórczych prac z wszystkich grup przedszkolnych naszego przedszkola, które oceniło jury w składzie pani Dyrektor Iwona Kożuchowska oraz pani Małgorzata Wronowska reprezentująca pracownię plastyczną „Art Chata”. W holu przedszkola można podziwiać wyróżnione prace konkursowe naszych przedszkolaków.

Przedszkolaki z grup Misie i Jeżyki wykonały „Kapsułę Czasu”. Kapsuła czasu to zebranie wszystkich cennych rzeczy, chwil, przemyśleń którymi chcemy podzielić się z przyszłym pokoleniem. Znalazł się w niej list do przyszłych odkrywców jak również grupowe zdjęcie, rysunki przedstawiające nasze miasto oczami dzieci. Misie i Jeżyki chciały tym działaniem pozostawić „coś” po sobie dla przyszłych pokoleń przedszkolaków. Słowem i obrazem pragnęły  przekazać, czego życzą miastu w tym szczególnym czasie, jakim są Imieniny Naszego Miasta.

W każdej grupie odbyło się uroczyste odśpiewanie Hymnu Lubartowa. Przedszkolaki wykonały wiele prac plastycznych przedstawiających herb i flagę miasta oraz najdłuższą laurkę.

Na ręce pani dyrektor Iwony Kożuchowskiej, grupa Zajączki wręczyła symboliczny prezent naszemu miastu, przedstawiający budynek Urzędu Miasta Lubartów.Wszystkie powyższe działania były prawdziwą lekcją lokalnego patriotyzmu naszych przedszkolaków

S. Wojnowska