Imieniny miasta. Upamiętniono lubartowskich Sanguszków

Młodzież i dzieci z lubartowskich placówek oświatowych zwiedziły dziś 22 listopada lubartowskie Muzeum Parafialne oraz złożyły kwiaty pod epitafium z sercami Sanguszków w lubartowskiej bazylice.

Spotkanie z okazji Imienin Miasta zorganizowało Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Dzieci i młodzież zwiedziła Muzeum Parafialne, które zawiera zbiory o charakterze religijnym zgromadzone na przestrzeni ostatnich 300 lat.

Zachowały się między innymi dokumenty z początków istnienia parafii – księgi małżeństw, zmarłych i ochrzczonych od 1747 roku, czy oryginalny akt erekcyjny powołujący parafię do istnienia.

-22 listopada to dzień Imienin Miasta. To książę Paweł Karol Sanguszko tego właśnie dnia 1744 roku otrzymał od ówczesnego króla szczególny dokument, który potwierdza, że Lubartów jest miastem. Tamten dzień przywołujemy jako datę Imienin Miasta, ponieważ jego nazwa została zmieniona z Lewartowa na Lubartów. Miasto otrzymało nowy herb – połączenie nazwy Firlejów (Lewart) i Sanguszków (Pogoń) – mówiła podczas spotkania w Bazylice św. Anny w Lubartowie Ewa Sędzimierz, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Książę Paweł Karol Sanguszko ma szczególne zasługi dla miasta. Okres jego zarządzania to okres świetności Lubartowa. Powstały wtedy wspaniałe budowle ufundowane przez ród Sanguszków. Wzniesiono kościoły: św. Anny i św. Wawrzyńca oraz Klasztor Ojców Kapucynów, a także pałac z pięknym parkiem w stylu francuskim.

Aby uczcić jego pamięć, delegacje dzieci i młodzieży złożyły kwiaty pod epitafium z sercami fundatora (Pawła Karola Sanguszki) i jego żony – Barbary z Duninów Sanguszkowej oraz syna Józefa, które znajduje się w prawej nawie kościoła.

(kw)