Imieniny Miasta w placówkach miejskich

Imieniny Miasta były okazją do świętowania w placówkach miejskich. Od 17 do 22 listopada odbywały się tam wydarzenia dla uczczenia tego święta. Wzięło w nich udział 25 grup dzieci z miejskich przedszkoli i szkół. Placówki przygotowały ciekawe przedsięwzięcia związane z poznawaniem historii i zabytków miasta, wystawki, spotkania. Ponadto były konkursy, gry edukacyjne, inscenizacje, śpiewano piosenki o Lubartowie. Dzieci nauczyły się hymnu miasta „O Ziemio Lubartowska”.
Zakończenie i podsumowanie całej akcji odbyło się 22 listopada w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Na spotkanie z dyrektor Ewą Sędzimierz przybyli dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz Szkoły Podstawowej nr 1, aby opowiedzieć o działaniach swoich wychowanków i zaplanować Imieniny Miasta na przyszły rok.

Foto: SC, SP1, przedszkola miejskie