Imieniny w Kozłówce

Imieniny kobiet z rodu Zamoyskich będą okazją do świętowania w Kozłówce w najbliższą niedzielę. Czeka nas prelekcja o aromatycznych właściwościach róży, intrygująca gra terenowa oraz malowanie wielkiego bukietu dla solenizantek.

W najbliższą niedzielę, 21 lipca, w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce będziemy świętować „Imieniny Róży, Anieli i Anny”, czyli trzech wspaniałych kobiet z rodu Zamoyskich. Były to kobiety „wielkiej łagodności i dobroci charakteru”, cenione i kochane przez rodzinę, przyjaciół oraz służbę i pracowników majątku. Miłością darzyły wszystko, co piękne i dobre – dzieci, kwiaty, sztukę. Właśnie w tych aspektach przywołana zostanie o nich pamięć.
W programie imienin znajdziemy prelekcję o róży damasceńskiej i właściwościach olejku różanego (o godz. 12:00), którą poprowadzi Slaviana Holc, odpowiadająca za promocję róży bułgarskiej jako symbolu narodowego (Ambasada Bułgarii jest patronem wystawy „Róża do wszystkich rzeczy…”). Po prelekcji nastąpi uroczyste przekazanie płaskorzeźby z wizerunkiem Róży z Potockich Zamoyskiej przez jednego z jej potomków.
Ponadto na wszystkich odwiedzających ekspozycje muzealne czeka intrygująca gra terenowa związana z postaciami rodu Zamoyskich, a także quiz tematyczny na wystawie różanej oraz gra planszowa przed pałacem. Nie tylko dzieci będą mogły namalować kwiaty do wielkiego bukietu imieninowego oraz wykonać przypinki z wizerunkami solenizantek.
Wydarzenie przybliży postacie trzech kobiet: Anielę z Potockich Zamoyską, żonę Konstantego, I ordynata kozłowieckiego, Annę z Mycielskich Zamoyską, matkę Konstantego, oraz Różę z Potockich Zamoyską, żonę Stanisława i matkę Adama, II ordynata.
Niedzielne świętowanie w Kozłówce rozpocznie się o 11:00 i potrwa do 15:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, zaś udział w grze terenowej wymaga zakupu karnetu na wszystkie ekspozycje. Wszystkie panie o imionach Róża, Aniela i Anna przez cały dzień mogą zwiedzać Muzeum Zamoyskich bezpłatnie.

Agata (Kozak) Ulanowska

Portret Anny Zamoyskiej