Immatrykulacja na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Lubartowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie zainaugurował rok akademicki 2013/2014. W sobotę 19 października legitymacje z rąk Burmistrza Miasta Lubartów Janusza Bodziackiego i Przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Czopa odebrało 107 słuchaczy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 19 października w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odprawili ją ks. kanonik Józef Huzar i ks. Stanisław Rząsa. Następnie uroczystości immatrykulacyjne zorganizowano w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Po hymnie państwowym i przywitaniu zaproszonych gości przez Prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie Walentego Kułago, Chór Ziemi Lubartowskiej wykonał „Gaudeamus igitur” pod kierunkiem Alfreda Kędziory. Pierwszy historyczny wykład inauguracyjny pn. „Tradycje edukacyjne Lubartowa na przestrzeni stuleci”, wygłosiła dr Ewa Sędzimierz.

Zgodnie ze statutem, celem działalności uniwersytetu jest m.in.: prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, w szczególności z zakresu profilaktyki promocji zdrowia, kultury i sztuki, nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, a także technicznych, aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz  tworzeniem i wzmacnianiem więzi osób starszych z młodym pokoleniem.

Przypomnijmy, że inicjatorem utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście byli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM – Ewa Sędzimierz, Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Adam Banucha.

Pierwsze spotkania informacyjne dla słuchaczy UTW zorganizowane zostaną w Gimnazjum nr 1 w Lubartowie już wtorek 22 października.

Piotr Opolski

DSC_1242 DSC_1244 DSC_1245 DSC_1246 DSC_1248 DSC_1249 DSC_1250 DSC_1260 DSC_1264 DSC_1265 DSC_1267 DSC_1275 DSC_1280 DSC_1281 DSC_1283 DSC_1285 DSC_1289 DSC_1292 DSC_1296 DSC_1312 DSC_1314 DSC_1315 DSC_1317 DSC_1318 DSC_1323 DSC_1324 DSC_1325 DSC_1332 DSC_1333 DSC_1334 DSC_1335 DSC_1341 DSC_1448 DSC_1449 DSC_1450 DSC_1451 DSC_1455 DSC_1457 DSC_1462