Improwizacje teatralne w liceum

W styczniu Szkolne Koło Teatralne działające w ZS nr 2 w Lubartowie weszło  na scenę sali widowiskowej z nowym prekursorskim  rodzajem wydarzenia kulturalnego, jakim był spektakl Improwizacji Teatralnych. Członkowie koła od października uczyli się i ćwiczyli swoje umiejętności improwizatorskie co zaowocowało dwoma  przedstawieniami przed społecznością szkolną.  Spektakl improwizowany został przyjęty wielkim aplauzem ze strony publiczności, więc obiecujemy powtórzyć wydarzenie jeszcze w tym roku szkolnym.

Sumę 850 zł zebraną w ramach przysłowiowej cegiełki  na akcje charytatywne postanowiono  przekazać na ręce Szkolnego Koła Zwierzoluba.Szkolne Koło teatralne tworzą: Agnieszka Piechota Ia; Zuzanna Kaźmierska Ia; Klaudia Mitura Ig; Karolina Pszczoła IId;

Jakub Szczepański IId; Bartosz Giza IId. Opiekun koła : Alicja Filipowska 

Link do  materiału ze spektaklu na Youtube:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fpk6UodoanwM%3Ffbclid%3DIwAR0nGf2hW1CQVt1zTUE7b1G-IgCnDMmrW-F1NL7KC0g_D02FpufvRumu3co&h=AT2imuA4Hk6E1