Inauguracja nowego roku akademickiego UTW

Inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku miała miejsce 15 października w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Nowy rok akademicki rozpoczęło 90 słuchaczy.- W tym roku szeregi zasili 8 nowych osóbWyrażam przekonanie, że znajdziecie tutaj Państwo dobry klimat, dobrą atmosferę, będziecie mogli pogłębiać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności, a sami wniesiecie do naszej wspólnoty świeżego ducha i będziecie mogli się przyczyniać do rozkwitu naszego uniwersytetu – mówił prezes UTW  Ryszard Trybalski.

W spotkaniu wziął udział burmistrz Krzysztof Paśnik: – Cieszę się, że kolejny rok akademicki UTW w Lubartowie rozpoczyna tylu słuchaczy. To jest ważne ze względu na aktywizację środowiska seniorów. Współpraca miasta z UTW dobrze się układa i będzie dalej układała. Życzę sukcesów w tym roku akademickim, wszystkiego najlepszego, zdrowia dla Was i Waszych rodzin – mówił burmistrz.

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostało przyjętych 8 nowych słuchaczy, którzy złożyli ślubowanie i odebrali legitymacje studenckie z rąk burmistrza. Zebrani mogli też posłuchać wykładu pt. „Tolerancja i nietolerancja (wyjaśnienie pojęć i spojrzenie w historię)”. Wygłosił go Andrzej Zieliński, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W części artystycznej wystąpił Chór Ziemi Lubartowskiej pod kierunkiem Alfreda Kędziory.

Przypominamy, że UTW powstał w 2013 roku z inicjatywy Ewy Sędzimierz. Celem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, z zakresu profilaktyki promocji zdrowia, kultury oraz sztuki, nauk humanistycznych, ekonomicznych, społecznych, a także technicznych. Ponadto aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego oraz tworzenie i wzmacnianie więzi osób starszych z młodym pokoleniem.

UTW oferuje ciekawe wykłady, naukę języków obcych – angielski, niemiecki i włoski, zajęcia komputerowe, trening pamięci, gimnastykę, gimnastykę w basenie, rękodzieło artystyczne, kulinaria, taniec, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i filharmonii, spotkania towarzyskie, imprezy integracyjne. W ramach Uniwersytetu działa również sekcja brydżowa. Siedziba UTW mieści się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Mickiewicza w Lubartowie.

Sylwia Cichoń