Uwaga! Możliwa zmiana dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych

fotowoltW związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego, dotyczącymi wartości dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych w ramach działania 4.1 RPO WL, w wyniku których pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości nawet do 85 % wartości netto takich instalacji, wyznaczony został dodatkowy termin na złożenie deklaracji udziału w projekcie.

Wypełnioną deklarację wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w Urzędzie Miasta Lubartów, w terminie do 11 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 46 20.