Informacja o składkach ZUS w tym roku tylko w sieci

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak co roku przygotowuje dla każdego ubezpieczonego informację o tym, ile zgromadził składek, a dla części osób także prognozę przyszłej emerytury. W tym roku wyjątkowo nie ma papierowego listu, tylko informacja w internecie.

W związku z pandemią koronawirusa, informację o stanie konta ubezpieczonego można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Taką zmianę wprowadziły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Zakład zachęca do rejestracji w PUE. Można to zrobić przez internet, korzystając z podpisu elektronicznego (np. profilu zaufanego) lub bankowości elektronicznej albo w placówce ZUS, potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Jest furtka dla osób, które chciałyby otrzymać informację papierową. Wystarczy, że zgłoszą taką potrzebę do ZUS. Instytucja wyśle wtedy list na adres korespondencyjny albo udostępni informację od ręki sobie odwiedzającej placówkę ZUS.

Co jest w informacji o stanie konta?

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE, należy wejść w zakładkę „Ubezpieczony”. W menu po lewej stronie wybieramy „Informacje o stanie konta”, a potem „Informacja za 2019 r.”.

Informacja opisuje łączny stan konta emerytalnego na koniec 2019 roku po ostatniej waloryzacji składek. Wskazuje też, ile składek ubezpieczony zgromadził na subkoncie w ZUS oraz jaką kwotę Zakład przekazał do otwartego funduszu emerytalnego. Zawiera również zestawienie składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące.

Osoby, które w ubiegłym roku skończyły co najmniej 35 lat, dostają dodatkowo wyliczenia tak zwanej hipotetycznej emerytury. ZUS stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Pierwszy prognozuje, jakiej kwoty mógłby spodziewać się ubezpieczony, pracując do ukończenia wieku emerytalnego i dalej odprowadzając składki średnio takie, jak w poprzednich latach pracy. Drugi wariant pokazuje, co by było, gdyby ubezpieczony już teraz przestał pracować. Warto pamiętać, że to tylko prognoza. Będzie się zmieniać wraz z kolejnymi wydarzeniami w życiu zawodowym przyszłego emeryta.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim