Innowacyjne wyróżnienia

II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie otrzymało trzy wyróżnienia podczas uroczystej gali wręczania Certyfikatów „Szkoła Innowacji” oraz nadania tytułów „Lider Innowacji”, która miała miejsce 3 kwietnia 2014 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Wyróżnienia lubartowskie liceum otrzymało w kategoriach: „Szkoła – Lider Innowacji”,  „Innowacyjna Inicjatywa” za inicjatywę Matematyka innego wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży oraz „Nauczyciel – Lider Innowacji” za działania pani Krystyny Mazurek, nauczyciela matematyki.

II LO przystąpiło do drugiej edycji Projektu Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji”, który organizowany jest od 2013 roku. Programowi, skierowanemu do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, patronują Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk i Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz. Celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspiera się praktyczną edukację i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania.

W ramach programu zorganizowany został konkurs „Lider Innowacji”, którego celem było wyłonienie oraz  promowanie najbardziej kreatywnych i innowacyjnych nauczycieli, uczniów, dyrektorów, inicjatyw i szkół.

37 szkół z województwa lubelskiego otrzymało Certyfikaty „Szkoła Innowacji”, w tym II LO. To jednak nie największe osiągnięcie lubartowskiego liceum, żadna szkoła spoza Lublina nawet nie zbliżyła się do sukcesu II LO. Ogromnym osiągnięciem okazało się bowiem zdobycie aż trzech wyróżnień na pięć kategorii, w których były przyznawane nagrody.  Tylko jedna lubelska placówka mogła pochwalić się większym osiągnięciem, zaś na cztery nagrody przyznane szkołom spoza Lublina – trzy zdobyło liceum z Lubartowa. Dyrekcji, nauczycielom i uczniom należą się ogromne gratulacje za tak wielki sukces.

 AO foto:II LO

innowacyjne II LO