Integracja na całego

W dniach 5 – 6 września 2022 r. w szkole „na Chopina” odbyły się zajęcia integracyjno – adaptacyjne dla wszystkich klas I LO i TZ. Zajęcia prowadziły pani pedagog Małgorzata Struk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie przy współpracy z, pracującymi w szkole, panią pedagog Edytą Lewtak oraz panią pedagog specjalną Magdaleną Sobich i panią psycholog Dagny Jakóbiec. Zajęcia miały na celu integrację nowej grupy społecznej jaką jest klasa, jak również poznanie swoich zainteresowań i wspólnych pasji. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim inicjatywom, młodzież z pierwszych klas będzie mogła łatwiej zaaklimatyzować się w nowej szkole.

Edyta Lewtak – pedagog szkolny