Integracja pierwszoklasistów II LO

Powszechnie znaną tradycją II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie jest organizacja obozu integracyjnego dla uczniów klas pierwszych na początku nauki w nowej dla nich szkole. Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w naszym kraju, tegoroczni pierwszoklasiści integrowali się w obrębie swoich zespołów klasowych na terenie II LO, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zajęcia i zabawy, prowadzone na szkolnym boisku przez Justynę Świderską-Niedobit oraz Konrada Pciana, miały na celu lepsze poznanie uczniów w obrębie własnej klasy oraz kształtowanie współpracy z nowym wychowawcą. Młodzież wymyślała piosenki, przygotowywała logo oraz hasła prezentujące profil ich klasy, tworzyła portret wychowawcy, a także typowała swojego przedstawiciela na króla pierwszoklasistów. Wyjątkowych wrażeń dostarczył niezapomniany „Taniec z gwiazdami II LO”, podczas którego chłopcy z poszczególnych klas, w przebraniu, improwizowali kroki do różnych rodzajów tańca towarzyskiego, a nawet baletu. Wykonywaniu wszystkich zadań towarzyszyły śmiech i dobry humor.

Tegoroczna integracja, choć zorganizowana w niecodziennych okolicznościach i w ograniczony, ze względu na bezpieczeństwo, sposób, wywołała ogromną radość i została doceniona przez wszystkich pierwszoklasistów. Taka forma zajęć z pewnością zaowocuje nowymi znajomościami i pozwoli uczniom poczuć się pewniej w nowym dla nich środowisku.

II LO