Integracja uczniów RCEZ w Firleju

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie dbamy nie tylko o wyniki edukacyjne naszych uczniów, ale także staramy się stworzyć przyjazną atmosferę i budować relacje, które sprawią, że lata spędzone w murach szkoły będą jednym z najlepszych etapów w życiu naszej wspaniałej młodzieży. Taki właśnie cel przyświecał organizatorom wyjazdu integracyjnego wszystkich klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia do ośrodka wypoczynkowego ,,Marta” nad jeziorem Firlej, gdzie 20 września 2023 r. wiele ciekawych zajęć, wspólnych zabaw i gier, które zbliżyły do siebie społeczność szkolną, pozwoliły na lepsze poznanie się i przyczyniły do powstania nowych przyjaźni.

Zajęcia integracyjne przygotowane przez pedagogów i psychologów lubartowskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Katarzynę Maciąg, Elżbietę Pomian- Zbiciak, Julitę Piskorską i Małgorzatę Struk oraz szkolną psycholog Anetę Podświadek, były okazją do tego, aby opowiedzieć o swoich pasjach, zainteresowaniach, planach, marzeniach, a także lepiej poznać swoich nowych kolegów, wychowawców i uświadomić sobie, że wszyscy na równi odpowiedzialni są za tworzenie atmosfery w klasie , w której przyjdzie nam spędzić lata edukacji.

Nowa szkoła, to nowe wyzwania, ale także obowiązki, prawa i zagrożenia. O tym jak uchronić się przed błędami młodości, jaka odpowiedzialność prawna spoczywa na nieletnich i jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać na swojej drodze, także w aspekcie cyberprzemocy, opowiedział uczniom policjant Grzegorz Czerwiński.

Piękna pogoda u progu jesieni sprzyjała aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, toteż młodzież z radością uczestniczyła w grach zespołowych, spacerowała nad brzegiem jeziora i delektowała się promieniami wrześniowego słońca. Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.

Integracja to wg definicji ,,proces tworzenia się całości z części”. Mamy wielką nadzieję, że ta coroczna inicjatywa, która chyba na stałe wpisała się w tradycję naszej szkoły, pozwoli właśnie na stworzenie zgodnej społeczności, pomoże zbudować trwałe więzi, umożliwi pokonywanie lęków i barier oraz zaowocuje licznymi sukcesami naszych uczniów w kolejnych latach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom: dyrektor Dorocie Bułgajewskiej- Muzyce, wicedyrektor Magdalenie Guz, Elżbiecie Roli, Anecie Podświadek, Jackowi Bednarskiemu, wychowawcom klas pierwszych i przede wszystkim uczniom, którzy naprawdę się zintegrowali.

RCEZ