Interwencja strażaków w Kocku

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie informuje, że w okresie  od dnia 28.03.2022 r. do dnia 03.04. na terenie powiatu lubartowskiego miało miejsce 62 zdarzenia, w tym 18 pożarów, 44  miejscowe zagrożenia. W związku z opadami śniegu, w weekend strażacy interweniowali 36 razy usuwając drzewa i konary blokujące drogi i wiszące na liniach energetycznych.

W dniu 03.04. około godziny 530 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o rozbitym termometrze rtęciowym w jednym z mieszkań w Kocku.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego, właścicielka rozbiła termometr rtęciowy do pomiaru temperatury ciała. Działania polegały na zebraniu pozostałości po rozbitym termometrze wraz z substancją, które umieszczono w szczelnie zamkniętym słoiku. Pomieszczenie przewietrzono. Kobietę, która uskarżała się na ból kończyny dolnej oddano pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Rtęć w temperaturze pokojowej nieustannie paruje, a bezwonne pary rtęci są szkodliwe dla zdrowia. Mogą wywołać bóle głowy, zaburzenia widzenia i koordynacji ruchowej

Rtęć z rozbitego termometru można sprzątnąć we własnym zakresie. Należy jak najszybciej i jak najdokładniej pozbierać rtęć, sprawdzając wszystkie miejsca, w których mogła się zatrzymać. Do zbierania rtęci nie należy używać odkurzacza, który może powodować rozpylenie rtęci w powietrzu. Najlepiej zebrać ją na szufelkę bądź kartkę papieru, a następnie przełożyć do słoika i szczelnie zakręcić. Do zbierania rtęci można użyć np. strzykawki lub zakraplacza do oczu. Ważne, aby do sprzątania nie używać środków czyszczących z chlorem i amoniakiem, ponieważ mogą zareagować gwałtownie z rtęcią, tworząc trujący gaz.

Czynności związane z usuwaniem rtęci należy wykonywać w rękawiczkach i wietrzyć pomieszczenie w trakcie i po wykonaniu wszystkich czynności.

Pojemnika z zebraną rtęcią w żadnym wypadku nie wolno wyrzucać do śmieci. Odpad taki należy dostarczyć do najbliższego PSZOK-u. Nieuszkodzone termometry powinny przyjąć również okoliczne apteki.