Inwestorzy ciągną do Lubartowa

Nasze miasto pozyskało kolejnych inwestorów na terenach gospodarczych. Dla mieszkańców oznacza to nowe miejsca pracy, a dla miejskiej kasy przypływ pieniędzy ze sprzedaży gruntów i z podatków.

Przedsiębiorca z Lubartowa chce kupić 2,03-hektarowy teren w Podstrefie Lubartów należącej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. – Firma jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na prowadzenie działalności w warunkach Strefy, co umożliwi Miastu sprzedaż terenów z przeznaczeniem na tę działalność – mówi Piotr Turowski, naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów.

Lubartowska Drukarnia PEGWAN to kolejna firma produkcyjna, która będzie prowadziła swoją działalność w Podstrefie Lubartów. Pierwszym przedsiębiorcą był „Motyl”, producent ultracienkich tarcz ściernych wykorzystywanych w technice dentystycznej.

Łączna powierzchnia obszarów wykorzystanych w Strefie, po zakończeniu postępowania i zakupie terenu przez firmę PEGWAN wyniesie ponad 13 ha.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również mniejsze działki inwestycyjne, zlokalizowane w sąsiedztwie Strefy. W bieżącym roku ponad 1,5 – hektarową działkę zakupiła firma produkująca okna. Uruchomione zostały też kolejne procesy inwestycyjne prowadzące do udostępnienia dwóch terenów o powierzchni 0,5 ha. Zostaną one przeznaczone również pod działalność produkcyjną.

Oznacza to nie tylko nowe miejsca pracy w naszym mieście. Na rynek trafi kolejny produkt, który będzie pochodził z Lubartowa.

W tym roku rozpocznie się również budowa jednego z zakładów, dla którego tereny zakupiła firma działająca w branży farmaceutycznej. – Rok 2015 zamkniemy prawdopodobnie liczbą 7 nowych inwestycji na terenach gospodarczych Lubartowa, na łącznej powierzchni ponad 15,5 hektara. Nowi inwestorzy deklarują utworzenie nowych miejsc pracy w ramach nowoczesnej produkcji, stanowiącej kontynuację i rozwój dotychczasowej działalności – podsumowuje Piotr Turowski.

Nasze tereny inwestycyjne w kontekście pozyskania nowych przedsiębiorców dobrze się rozwijają – mówi burmistrz Janusz Bodziacki. – Można powiedzieć, że są to widoczne efekty pracy urzędu, kampanii promocyjnej dotyczącej oferty inwestycyjnej Miasta Lubartów. Sprzedaż gruntów w strefie gospodarczej przedsiębiorcom rozwijającym swoją działalność, oferujących nowe miejsca pracy, w dzisiejszej sytuacji gospodarczej można nazwać niewątpliwie dużym sukcesem samorządu.

Aleksandra Jędryszka

mapka inwestycyjna