Jacek Tomasiak odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta

 Jacek Tomasiak nie jest już przewodniczącym Rady Miasta Lubartów. Na dzisiejszej  (17 września) sesji nadzwyczajnej za jego odwołaniem głosowało  19 radnych.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta złożyła grupa 18 radnych. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały o odwołanie przewodniczącego RM. W głosowaniu tajnym zgodnie z procedurami prawnymi nie brał udziału Jacek Tomasiak. Za jego odwołaniem było 19 radnych, jeden zagłosował  przeciw.