Jak prawidłowo korzystać z solarów latem?

W związku z okresem wiosenno-letnim oraz sezonem urlopowym Urząd Miasta opublikował informację o prawidłowym korzystaniu z zestawów solarnych, w tym o konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych.

Brak odbioru ciepłej wody w słoneczne dni powoduje przegrzanie układu solarnego, co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm), wyłączeniem się pompy solarnej w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol). Wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu, wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego.

Zestawy solarne zostały zaprojektowane i dobrane wg deklarowanej ilości mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach, a co za tym idzie pod kątem średniego zużycia ciepłej wody na mieszkańca, która wynosi 45-50 litrów na osobę dziennie.

Zwracamy uwagę na konieczność stosowania funkcji trybu urlopowego podczas nieobecności mieszkańców w domu powyżej dwóch dni. Bardzo prosimy również o zapoznanie się z instrukcją obsługi sterownika solarnego.

Podczas eksploatacji urządzenia należy zwrócić uwagę na sprawność układu zasilania awaryjnego (UPS). Układ ten odpowiada za prawidłową pracę solarów przy zaniku napięcia w sieci energetycznej do 5 godzin. W przypadkach wyłączenia energii elektrycznej powyżej pięciu godzin, wskazane jest przykrycie jednostek zewnętrznych (kolektorów) plandeką lub innym materiałem, który odizoluje powierzchnię absorbera od promieni słonecznych.

Informujemy również, że w przypadku braku odbioru ciepłej wody, a w konsekwencji wprowadzenie układu solarnego w stan przegrzania, usługi serwisowe związane z przywróceniem właściwej pracy systemu będą odpłatne.