Jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny? – warsztaty w II LO

Uczniowie klasy II e i IV d z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie 15 grudnia uczestniczyli w warsztatach genealogiczno-historycznych realizowanych w ramach projektu „Rodzina w źródłach”. Zajęcia poprowadził historyk Jacek Chachaj- prof. KUL.

Poznanie historii własnej rodziny to fascynująca przygoda, ale i trudne zadanie. Aby prawidłowo stworzyć drzewo genealogiczne, warto poznać zasady budowania drzewa genealogicznego, możliwości wykorzystania zasobów archiwalnych oraz relacji i pamiątek rodzinnych. O tym wszystkim młodzież mogła dowiedzieć się, uczestnicząc w warsztatach.

Pan Jacek Chachaj przedstawił kilka ważnych informacji dotyczących projektu „Rodzina w źródłach”. Są to szeroko zakrojone działania dotyczące m.in. inwentaryzacji i skatalogowania staropolskich ksiąg metrykalnych w części woj. lubelskiego, sporządzenia kopii cyfrowych oraz udostępnienia ich w Internecie dla szerokiej rzeszy odbiorców. Poinformował uczniów, że digitalizacji poddane zostaną wszystkie metryki sporządzone przed 1797 r. według tzw. formularza trydenckiego. Utworzona baza danych będzie stanowiła także pierwszorzędne źródło wiedzy dla genealogów, co ważne, nie tylko zawodowo zajmujących się przeszłością, ale również osób rekonstruujących losy swojej rodziny i kultywujących pamięć o swoich przodkach oraz tradycji i kulturze narodowej.

Prowadzący warsztaty zwrócił uwagę na niespodziankii pułapki, jakie mogą pojawić się przy rekonstrukcji historii własnej rodziny. Począwszy od języka, w jakim dokumenty zostały spisane, skróty jakich używano aż po okoliczności historyczne, w których księgi metrykalne powstawały.

Przeszukując różnego rodzaju źródła, odkrywamy ślady działalności naszych przodków, poznajemy ciekawe historie a czasem dowiadujemy się, że odgrywali oni ważną rolę w życiu naszego regionu czy Ojczyzny.

Spotkanie pozwoliło też uświadomić młodzieży, jak ważne jest poczucie wspólnoty i pamięć o swoich przodkach. Mamy nadzieję, że poszukiwanie korzeni własnej rodziny okaże się ciekawą pracą badawczą i okazją do spotkań rodzinnych w okresie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Warsztaty zorganizowała Barbara Kukier.

II LO