Jakie inwestycje czekają Lubartów w 2022 roku?

Przebudowa dróg i chodników w różnych częściach miasta, modernizacja fontanny na Rynku czy budowa toru rowerowego z pumptrackiem – to niektóre z inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane w 2022 roku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów (23 grudnia)  radni przyjęli uchwałę dotyczącą budżetu na 2022 rok  (12 głosów za, 9 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu). Wcześniej takim samym stosunkiem głosów radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Budżet Miasta Lubartów na 2022 rok służy mieszkańcom i odpowiada na ich realne potrzeby w każdej grupie wiekowej. To budżet, który powstał w oparciu o wnioski radnych i mieszkańców.  Dziękuję radnym za jego przyjęcie. To bardzo ważna i dobra decyzja służąca dalszemu rozwojowi naszego miasta – mówił burmistrz  Krzysztof Paśnik – Najbardziej oprócz wielu innych inwestycji cieszę się z tego, że radni przegłosowali budowę pumptracka, o który zabiegała młodzież naszego miasta. Cieszę się, że mogę spełnić ich oczekiwania – dodał.

Jak poinformowała podczas sesji skarbnik Lucyna Biskup dochody miasta wyniosą 99540 509,00 zł, a wydatki 107557 009,00 zł.

Najważniejsze  z planowanych inwestycji to:

– Budowa chodnika od ul. Bukowej do ul. Wierzbowej
– Budowa drogi bocznej ul. Nowodworskiej – droga do DAKO
– Budowa infrastruktury technicznej Strefy Gospodarczej Miasta
– Budowa ul. Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej
– Przebudowa drogi wewnętrznej – boczna ul. W. Śliwiny
– Przebudowa dróg wewnętrznych na os. 3 Maja
– Przebudowa ul. B. Chrobrego i K. Wielkiego
– Budowa pola grzebalnego i grobów na cmentarzu komunalnym
– Przebudowa dachu wiaty targowej i rewitalizacja targowiska miejskiego
– Przebudowa szaletu miejskiego
– Rozbudowa monitoringu wizyjnego
– Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3 Maja
– Modernizacja nawierzchni ul. 1 Maja na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Szkolnej.
– Rozbudowa placu zabaw przy ul. Łokietka
– Modernizacja Fontanny przy ul. Rynek
– Budowa toru rowerowego z pumptrackiem

KW