Jakub Ścierzyński ze stypendium

Jakub Ścierzyński z II LO w Lubartowie odebrał stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki

Dnia 20 lutego 2023 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła  się uroczysta gala wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki z terenu województwa lubelskiego. Wśród 46 uczniów nagrodzonych Stypendium Ministra Edukacji i Nauki, a także wśród 313 wyróżnionych Stypendium Prezesa Rady Ministrów, znalazł się uczeń II LO, Jakub Ścierzyński.

Przypominamy, że stypendia Premiera przyznawane są uczniom uzdolnionym, którzy w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskując w niej najwyższe wyniki. Natomiast stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymują uczniowie, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie, w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim.

II LO