Janusz Kobyłka wyrusza w Polskę po cenny dar. Pokona 3 tys. km

Promotor honorowego krwiodawstwa z Lubartowa – Janusz Kobyłka wyrusza w kolejny rajd po Polsce. Tym razem odwiedzi 21 siedzib Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Rowerowa wyprawa rozpocznie się 2 sierpnia o godz. 10.00 spod siedziby RCKIK w Lublinie.

– Już po raz trzeci wyruszam promować krwiodawstwo i honorowych dawców krwi o złotych sercach. Motto tegorocznego rajdu to: „Krwiodawstwo – nasze wspólne dobro” – napisał Janusz Kobyłka na swoim profilu na facebook – u. Tym razem promotor honorowego krwiodawstwa odwiedzi wszystkie RCKIK- i w naszym kraju (21 siedzib). Zamierza przez 38 dni pokonać rowerem ponad 3 tys. km. Odwiedzi między innymi Radom, Kielce, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Olsztyn i wiele innych miejscowości.

Rajd po krew wspiera Miasto Lubartów.

(kw)