Janusz Kobyłka zakończył rajd po krew

Janusz Kobyłka zakończył „Rajd po krew” w celu promowania idei oddawania krwi. Rajd odbył się we we współpracy z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a honorowy patronat objął burmistrz Krzysztof Paśnik.

Rajd rozpoczął się 3 lipca. Janusz Kobyłka przejechał ponad 2500 kilometrów,  odwiedził 100 miast i mniejszych miejscowości. Trasa rajdu była w kształcie  serca. Zakończenie było przed RCKiK w Lublinie. Tam lubartowianina powitał tłum dziennikarzy. Był obecny też burmistrz Krzysztof Paśnik.

foto: archiwum