Jest dotacja. Będą darmowe lekcje pływania

Jeszcze w lutym rozpoczną się dodatkowe, bezpłatne zajęcia z nauki pływania dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu miasta Lubartów.

Samorząd pozyskał na ten cel pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota to 20 tys zł. . – Dotacja pozyskana z ministerstwa to kolejny krok w stronę wspierania i popularyzacji pływania w Lubartowie i szansa dla najmłodszych, szczególnie tych z uboższych rodzin na opanowanie umiejętności pływackich – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Miasta Lubartów.

„Umiem pływać” to nazwa ministerialnego programu, w ramach którego udało się pozyskać dotację. Zajęcia będą odbywały się na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie. – Dotacja pozyskana z ministerstwa to kolejny krok w stronę wspierania i popularyzacji pływania w Lubartowie i szansa dla najmłodszych, szczególnie tych z uboższych rodzin na opanowanie umiejętności pływackich – mówi burmistrz Krzysztof Paśnik.

W projekcie ujęte zostały zajęcia z nauki pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Szkolenie będzie odbywało się do grudnia tego roku, dwa razy w tygodniu pod opieką instruktorów i ratowników. Dzieci będą podzielone na grupy. Na zakończenie projektu zaplanowane są zawody pływackie. Najważniejsza w nich będzie nie rywalizacja, lecz sprawdzenie umiejętności, jakie dzieci zdobyły w czasie zajęć.

Miasto Lubartów wspiera naukę pływania wśród uczniów. Na ten cel od lat udzielane były dotacje dla organizacji pozarządowych. Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 3 im. P. Firleja istnieje też pływacka klasa sportowa. Na zajęcia (dodatkowe godziny lekcyjne) w ramach jej funkcjonowania przeznaczane są dodatkowe środki finansowe z budżetu miasta.

UM Lubartów