Jest dotacja na pielęgnację ogrodu w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce otrzymało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To trzysta tysięcy złotych (netto) na zakup sprzętu do pielęgnacji zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego w Kozłówce.

Jak można przeczytać w skierowanym do Funduszu uzasadnieniu konieczności sprzętu, „ utrzymanie, zachowanie i pielęgnacja walorów przyrodniczych tego wyjątkowego założenia pałacowo-parkowego jest szczególną troską Muzeum. Fakt ten zauważył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który za zasługi w ochronie i pielęgnacji zabytkowych założeń ogrodowych dwukrotnie przyznał Muzeum w Kozłówce złoty medal, natomiast Prezydent RP uznał zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce za Pomnik Historii. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce we własnym zakresie prowadzi większość prac pielęgnacyjno – konserwatorskich w zabytkowym parku. Jednak z uwagi na dużą powierzchnię (19 ha) a także bardzo szeroki zakres prowadzonych robót, posiadany sprzęt jest wyeksploatowany i przestarzały. Istnieje więc pilna potrzeba jego wymiany, a także uzupełnienia o nowoczesne, o wysokich parametrach jakościowych i ekologicznych, przyjazne dla środowiska urządzenia. W innym przypadku utrzymanie i zachowanie zrewitalizowanego założenia ogrodowo-parkowego w Kozłówce, będącego otoczeniem pałacu Zamoyskich, w odpowiednim stanie i standardzie, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, nie będzie możliwe.”

– Wszystkich miłośników kozłowieckiego ogrodu ucieszy zatem informacja o tym, że w budżecie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znalazły się pieniądze na zakup m.in. ciągnika z osprzętem, nowoczesnej kosiarki wertykulującej, karczownicy, zbieracza liści i opryskiwacza. Łączna pomoc Funduszu dla Muzeum w ciągu kilkunastu minionych lat zamyka się kwotą miliona złotych – informuje Monika Januszek – Surdacka z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.