Jest nowy dyrektor lubartowskiego szpitala

27 lipca Zarząd Powiatu Lubartowskiego wybrał na p.o. dyrektora szpitala Artura Szczupakowskiego.

Artur Szczupakowski z wykształcenia jest prawnikiem, od 2007 roku zawodowo związany z administracją samorządową.
Od lutego 2020 r. był zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Kontroli i Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Wcześniej pracował w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie oraz w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. W trakcie pracy w starostwie realizował zadania związane z wsparciem Zarządu Powiatu w Lubartowie w nadzorze nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania, z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także szkolenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum z zakresu zarządzania w służbie zdrowia.

Materiał: Powiat Lubartowski