Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ma nowego dyrektora

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce od 1 marca ma nowego dyrektora. Zarząd Województwa odwołał dotychczasową szefową muzeum Annę Fic – Lazor z zajmowanego stanowiska.

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu 24 lutego 2023 r. podjął uchwałę o odwołaniu Anny Fic-Lazor ze stanowiska Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, które upłynęło 28 lutego 2023 r. Do czasu powołania dyrektora tej instytucji od 1 marca 2023 r. obowiązki dyrektorskie będzie pełnił Jerzy Dębski – o czym informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Jerzy Dębski  (na zdjęciu) ukończył studia magisterskie w zakresie historii sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W latach 1979-1988 pracował w P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w Lublinie, w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków. W latach 1993-1997 był prezesem zarządu Lubelskiej Fundacji Odnowy Zabytków. Od 2016 do 2020 roku pełnił obowiązki Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON. Jako manager poznał przepisy prawa pracy, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne ustawy związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Anna Nycz