Jest nowy dyrektor RCEZ w Lubartowie

Wybrano nowego dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Konkurs na dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbył się 1 lipca. Dyrektorem została Dorota Bułgajewska -Muzyka, która była nauczycielem historii w tej szkole. Została odznaczona medalem Pro Patria na wniosek Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Bułgajewska – Muzyka organizowała wiele konferencji naukowych w Lubartowie, w tym roku o ludobójstwie na Wołyniu. Jej uczniowie byli zdobywcami nagród w konkursach historycznych. W konkursie startowało trzech kandydatów: oprócz Doroty Bułgajewskiej – Muzyki, Katarzyna Pióro i Jerzy Zbiciak.