Jubileusz 10-lecia UTW w Lubartowie

26 października w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbędzie się uroczystość 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubartowie, połączona z inauguracją roku akademickiego 2023/2024.

Program uroczystości:
9.00 – Msza św. w Kościele Ojców Kapucynów,
10.15 – część oficjalna w sali widowiskowej LOK,
– wykład inauguracyjny dr Ewy Sędzimierz,
– część artystyczna,
– wystawa rękodzieła artystycznego,
– spotkanie przy kawie i torcie.

19 października 2013 w Lubartowie po raz pierwszy zabrzmiał „Gaudeamus Igitur”. Tego dnia zainaugurowano pierwszy rok działalności  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście.107 kandydatów po złożeniu  ślubowania odebrało legitymacje, wysłuchało hymnu studentów i stało się studentami naszego Uniwersytetu. A wszystko zaczęło się wiosną tego roku. Systematycznie rosła liczba osób, które zakończyły swoją zawodową drogę i zaczęły na nowo szukać swego miejsca w życiu. Inicjatywa Pani dr Ewy Sędzimierz o powołaniu do życia UTW znalazła uznanie w oczach ówczesnego burmistrza oraz podatny grunt w środowisku seniorów naszego miasta. Zapał był ogromny. Powołano kilkunastoosobową  grupę inicjatywną, która w niedługim czasie wyłoniła ze swego składu pierwszy Zarząd. Jego zadaniem było opracowanie zasad działania Uniwersytetu. Ustalono, iż będzie on działał w formie Stowarzyszenia, precyzyjnie reguluje to Ustawa o stowarzyszeniach. Przed rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym należało przyjąć Statut oraz ukonstytuować władze Uniwersytetu -Zarząd i Komisję Rewizyjną. Dopiero stosowny wpis w KRS legitymizował nowo powstały twór i pozwolił na czynienie przygotowań do rozpoczęcia działalności. Na początku należało  przygotować stosowną ofertę, zabezpieczyć właściwą kadrę oraz bazę lokalową. Zdecydowano, że jak przystało na Uniwersytet wiodącą rolę ma pełnić edukacja, a więc najlepiej języki obce-język angielski, język niemiecki, a także szeroko rozumiane zajęcia komputerowe. Dużą wagę przywiązywano do troski o zdrowie, stąd stosowne zajęcia z  zakresu gimnastyki, zarówno w sali gimnastycznej, jak i na basenie. Zadbano również o rozwój zainteresowań -koło rękodzieła, koło fotograficzne, koło brydżowe. Zaproponowano również cykl ciekawych wykładów z różnych dziedzin; psychologia, kultura, sztuka, medycyna, zdrowie i inne.

UTW