Jubileusz 75 lat Muzeum w Kozłówce

6 września Muzeum Zamoyskich w Kozłówce obchodziło jubileusz 75-lecia powstania. Uroczystości rozpoczęła sesja naukowa „Muzea – rezydencje w Polsce”. Pracownikom muzeum wręczono medale i odznaczenia. Obchody jubileuszu uświetnił koncert Grzegorza Wilka.

Uroczystość 75-lecia odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Najpierw miała miejsce sesja naukowa „Muzea – rezydencje w Polsce 3 – Metamorfozy”, poświęcona przemianom, jakie w polskich muzeach – rezydencjach zachodzą dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym. O projektach realizowanych w najbardziej znanych polskich muzeach rezydencjonalnych, w Wilanowie, Łańcucie, Pszczynie, Rogalinie i w Kozłówce opowiedzieli dyrektorzy tych placówek. Tego dnia nastąpiło uhonorowanie instytucji złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a ponadto wybrani pracownicy otrzymali Medale za Długoletnią Służbę, odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek. Podczas uroczystości Pani Inka Zamoyska, córka ostatnich właścicieli majątku w Kozłówce, przekazała Muzeum szczególne pamiątki, związane z rodziną. Są to osobiste przedmioty związane z Jadwigą i Aleksandrem Zamoyskim, które wzbogacą muzealne zbiory. Obchody kozłowieckiego jubileuszu uświetniły muzyczne życzenia w wykonaniu Grzegorza Wilka.

We wrześniu 1944 roku w dobrach kozłowieckich, należących do Jadwigi i Aleksandra Zamoyskich, na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, została przeprowadzona reforma rolna, a 4 listopada 1944 roku Resort Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN przyznał resortowi Kultury i Sztuki do użytkowania pałac w Kozłówce wraz oficynami i parkiem. Utworzone tu Państwowe Muzeum Narodowe w Kozłówce było pierwszym polskim muzeum na ziemiach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. Kozłowieckie muzeum w 1954 roku przekształcono w Centralną Składnicę Muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki. Reaktywowano je w 1977 roku, a w 1992 nadano nazwę Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Od roku 2009 ma też już uregulowany status prawny, dzięki ugodzie podpisanej ze spadkobiercami ostatnich właścicieli.

Za znakomite utrzymanie obiektu i zachowanie kolekcji rodziny Zamoyskich muzeum otrzymało m.in. prestiżowy Medal „Europa Nostra oraz status Pomnika Historii.

Materiał: Muzeum Zamoyskich

foto: Piotr Maciuk