Jubileusze par małżeńskich. Kolejne pary odznaczone

Kolejne pary małżeńskie z Lubartowa i gminy Lubartów, które przeżyły ze sobą co najmniej 50 lat zostały odznaczone 18 czerwca Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Ze względu na dużą liczbę odznaczanych par uroczystość podzielona została na dwie tury.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczono też: Halinę i Andrzeja Michoń,Barbarę i Kazimierza Trocyk, Leokadię i Witolda Chaber, Krystynę i Eugeniusza Mierzwińskich, Annę i Zenona Kot, Halinę i Andrzeja Żeromskich Danutę i Stanisława Marczuk z okazji 50 rocznicy ślubu oraz Krystynę i Tadeusza Kosik.

Katarzyna Wójcik