Zajęcia pokazowe z klocków Lego

Przypominamy, że 25 września o godz. 16.00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbędą się pokazowe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków LEGO dla dzieci w wieku 5-9 lat. Zajęcia organizuje firma EDUKIDO. Pokaz poprowadzi Sylwia Golonka.

Edukido to unikatowy program autorski pracy nad rozwojem dzieci poprzez zabawę klockami LEGO® . Czym są więc zajęcia EDUKIDO?

To zajęcia dydaktyczne oparte o klocki LEGO, podczas, których dzieci ćwiczą swoją wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania problemów, bez jednoczesnego narzucania im szablonów działania. Podczas tych zajęć wykorzystujemy logikę i twórcze myślenie w kreatywnej zabawie. Każde zajęcia to nowa umiejętność, a zdobyte na wcześniejszych spotkaniach kompetencje są niezbędne do nabycia kolejnych. Dzięki temu motywacja stale rośnie – każda umiejętność jest bowiem przydatna i wykorzystana w praktyce co oznacza, że po zakończeniu cyklu zajęć dziecko wciąż rozwija w codziennym życiu sprawności zdobyte z EDUKIDO.

Jeśli chodzi o sam przebieg zajęć, zaczynają się one od bodźca, który nakierowuje uwagę dzieci na dane zagadnienie (np. życie niedźwiedzi polarnych, ludy puszczy amazońskiej, działanie koparki…). Na etapie konstrukcji dzieci nie otrzymują instrukcji na podstawie, której budują temat zajęć. Dzięki temu same muszą dojść do odpowiednich wniosków, do odpowiedzi na zadany temat. Wykorzystują swoją wyobraźnię, kształtują umiejętności manualne, wykorzystują i utrwalają wiedzę zdobytą wcześniej. Na zakończenie dzieci prezentują swoje konstrukcje, sprawdzają prawidłowość ich działania oraz pokazują je swoim rodzicom, co jeszcze bardziej je motywuje. Wszystko to ramach świetnej zabawy. Przez całe zajęcia dzieci mają do dyspozycji klocki, nie są więc tylko obserwatorami. Wiedza na temat danego zagadnienia przekazywana jest nie tylko na wstępie, ale przez całe zajęcia.

Zajęcia trwają 1 godzinę zegarową i będą odbywały się raz w tygodniu w 10 – osobowych grupach. Dzieci w grupach będą dobierane pod względem wieku. Zajęcia prowadzone są „naturalnym środowisku” dziecka czyli na dywanie. Podczas zajęć pokazowych chętni rodzice będą mogli zapisywać się na zajęcia regularne, które będą odbywały się w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Termin zajęć oraz godzina będą uzależnione od dostępności sali oraz planów lekcji uczestników.

Na zajęcia demonstracyjne można zapisać się poprzez e-mail na adres: [email protected] oraz telefonicznie pod numerem: 696-937-937.