Kamionka stała się miastem

Kamionka w powiecie lubartowskim od 1 stycznia jest miastem. Akt nadania praw miejskich odebrany został od Premiera Rzeczpospolitej Polskiej.

Kamionka ukazem carskim została pozbawiona praw miejskich, teraz po 152 latach, znów je posiada. Kamionka była miastem przez wiele stuleci i byłaby jednym z najstarszych miast na Lubelszczyźnie, gdyby nie represje ze strony zaborcy carskiego. Prawa miejskie utraciła po powstaniu styczniowym za czynny udział mieszkańców w tym powstaniu. Nie respektujemy tego ukazu i jako mieszkańcy uważamy, że było to bardzo niesprawiedliwe. Prawa miejskie dla Kamionki to w pewnym sensie hołd złożony wszystkim tym, którzy walczyli – mówi regionalistka i nauczycielka historii Maria Kabała:

Jak informuje Karol Ługowski, wójt gminy Kamionka – tak naprawdę w tradycji mieszkańców Kamionki ta miejskość zawsze gdzieś się przejawiała. Chociażby taki słynny przykład, że kiedy mieszkaniec Kamionki wychodzi na miasto, to mówi, że idzie „na miasto”. To powiedzenie zawsze funkcjonowało. Nigdy nie szło się na rynek, tylko na miasto. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach konsultacji społecznych, bo taki był nasz obowiązek. Przeprowadziliśmy je oddzielnie dla samej miejscowości Kamionka, oddzielnie dla pozostałych miejscowości naszej gminy. Okazało się, że blisko 90 procent mieszkańców samej Kamionki było za przywróceniem praw miejskich, podobnie jak ponad 60 procent mieszkańców innych miejscowości, więc zdecydowana większość mieszkańców była za. Poza prestiżem miejscowości chcielibyśmy ten ruch wykorzystać do celów promocyjnych. Od kilku lat przygotowujemy naszą gminną ofertę turystyczną.

Z punktu widzenia administracyjnego w Kamionce nie zmieni się wiele, poza zmianą nazwy urzędu wójta na urząd burmistrza, rady miejskiej zamiast rady gminy. Poza kilkoma pieczątkami i emblematami administracyjnie tak naprawdę niewiele się zmieni, także koszty z tytułu stania się miastem nie będą dotyczyć mieszkańców. W Gminie Kamionka mieszka 6445 osób, a w samej Kamionce – 1677.

Sylwia Cichoń