Kangur Matematyczny szczęśliwy dla II LO

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie tradycyjnie już uzyskali bardzo wysokie wyniki w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

16 marca uczniowie wszystkich krajów biorących udział w „Kangurze” w tym samym czasie rozwiązywali te same zestawy pytań. Wśród najlepszych uczestników rywalizacji znalazł się Przemysław Podleśny – uczeń II LO, który uzyskał bardzo dobry wynik w kategorii Student klas drugich. Ponadto 6 osób z II LO otrzymało wyróżnienia: Bartosz Mazurek i Wiktoria Kaczorkiewicz z klasy III a w kategorii Student klas trzecich, natomiast Magdalenę Skrzypiec, Kaję Karwacką, Karolinę Borówkę i Aleksandra Wójtowicza z klasy I a wyróżniono w kategorii Junior klas pierwszych.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangourou Sans Frontières. Testy konkursowe dla licealistów zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności. Uczeń uczestniczący w konkursie otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność zmagań. Wprawdzie wyniki mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami, jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Gratulujemy sukcesu uczniom II LO oraz ich opiekunkom: Ewie Biernackiej i Katarzynie Kowalczyk.

AO