„Karmelka” z Gimnazjum nr 2 na II Kongresie Spółdzielczości

W dniach 31 maja – 1 czerwca przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskiej„Karmelka” z Gimnazjum nr 2w Lubartowie, Karolina Mroczek i opiekun Spółdzielni, Małgorzata Wysoczyńska, uczestniczyli jako delegaci w II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej. W Kongresie brało udział ponad 100 przedstawicieli prawie 30 spółdzielni uczniowskich z całego kraju. Jego organizatorami była Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Krajowa Rada Spółdzielcza.DSC_3733

Honorowy Patronat nad Kongresem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Sławecki. Wśród zaproszonych gości, byli: prof. Jerzy Żyżyński – poseł na Sejm RP, Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, a także dr Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i Alfred Domagalski – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Stanisław Śledziewski – wiceprezes Zarządu KRS.

II Kongres był miejscem wymiany doświadczeń oraz okazją do dyskusji o osiągnięciach i codziennych problemach spółdzielni. Młodzi spółdzielcy przedstawili swój dorobek w interesujących prezentacjach, a ich opiekunowie mówili o doświadczeniach związanych z prowadzeniem spółdzielni. W panelu dyskusyjnym podsumowano działania w zakresie rozwoju i umacniania pozycji spółdzielni uczniowskich w środowisku szkolnym.

Ponadto młodzi spółdzielcy uczestniczyli w warsztacie organizowanym przez Fundację „Będę kim zechcę”, poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu (Co to jest CSR?) oraz w grze strategicznej o charakterze ekonomicznym „Chłopska szkoła biznesu”, przygotowanej przez krakowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Opiekunowie uczestniczyli natomiast w warsztacie „Jak prowadzić edukację ekonomiczną?”, przygotowanym również przez Fundację „Będę kim zechcę” i Spółdzielnię Doradców Kredytowych grupy ANG. W drugim dniu Kongresu rozegrano finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości. Niespodzianką dla uczestników Kongresu, a przy okazji prezentem z okazji Dnia Dziecka, była wycieczka na Zamek Królewski i udział w przepięknym multimedialnym widowisku „Taniec Źródeł” prezentowanym w każdy piątek i sobotę w Parku Fontann w Warszawie.

Delegaci na Kongres przyjęli uchwałę, w której podkreślono potrzebę popularyzacji i rozwoju spółdzielczości uczniowskiej oraz potrzebę uregulowania ich statusu. Postulowano również szerszy udział młodych spółdzielców w pracach Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.

Udział w II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej dla delegatów ze Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” z Gimnazjum nr 2 w Lubartowie był niesamowitą przygodą i z pewnością będzie inspiracją do dalszej pracy.

Małgorzata Wysoczyńska


DSC_3836
DSC_3883 DSC_3898 główne DSC_3698