#kierunekrodzina – zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie poszukuje rodziców zastępczych  dla dzieci pozbawionych wsparcia rodzicielskiego, by mogły doświadczać miłości, akceptacji, bezpieczeństwa i spokoju emocjonalnego w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych, jakie zapewnia odpowiednio przygotowana rodzina. Mamy tu na myśli osoby w związku małżeńskim, a także kobiety i mężczyzn, którzy nie pozostają w związkach, a chcieliby doświadczyć rodzicielstwa. Potencjalni kandydaci mogą zgłaszać się do naszej jednostki przez cały rok.

Od 2019 roku dostrzegamy niepokojący i wyraźny wzrost ilości dzieci poszukujących rodziny zastępczej, w omawianym okresie było to 1056 dzieci z całej Polski. Niestety rok 2020 będzie rekordowy w tym zakresie ponieważ w I półroczu bieżącego roku odnotowano 525 zapytań dotyczących 1262 dzieci z terenu całego kraju. Oczywiście nie mamy możliwości realizacji tych zapytań, ponieważ sami zmuszeni jesteśmy niekiedy szukać domu dla naszych małych mieszkańców powiatu lubartowskiego wśród rodzin zastępczych na terenie Polski. Niestety, tylko nieliczne dzieci mają szansę na wychowywanie się w rodzinie zastępczej, ponieważ wciąż brakuje chętnych do ubiegania się o status takiej rodziny.

Na początku 2020 roku przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą wiedzy o rodzicielstwie zastępczym. Wynika z niej, że 93.7% osób ma pozytywny stosunek do rodzin zastępczych. Ankietowani trafnie oceniają motywację rodziców zastępczych, jaką jest chęć pomocy dziecku.
Mimo to w społeczeństwie wciąż panuje przekonanie, że osoby chcą założyć rodzinę zastępczą dla korzyści finansowych, z czym nie możemy się zgodzić. Nasze doświadczenia ukazują,
że kandydaci, którzy zgłaszają się do tutejszego Centrum nie pytają o wsparcie finansowe. Środki pieniężne, które otrzymują odkładają po części na zapewnienie dziecku dobrego startu w dorosłe życie. Dla osób, uczestniczących w ankiecie bycie rodziną zastępczą podnosi prestiż i daje uznanie.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować obecnym rodzicom zastępczym, za ich wkład i zaangażowanie w opiekę i wychowywanie przyjętych dzieci. Mieszkańcy powiatu mają duży szacunek dla obranej przez Państwa drogi życiowej. Uważają rodziców zastępczych za osoby o „wielkim sercu”, ponieważ zdobyli się na „dobry uczynek, który może uszczęśliwić wiele osób”. Pamiętajmy, że w tej relacji zyskują obie strony. Dziecko otrzymuje bezpieczny dom, ma dorosłych, którzy go akceptują, wykazują zainteresowanie, troskę jego osobą. Opiekunowie zastępczy zyskują nowe doświadczenia, mają możliwość własnego rozwoju poprzez udział w szkoleniach, jakie oferujemy.

Powodem podjęcia decyzji o stworzeniu rodziny zastępczej najczęściej jest brak potomstwa biologicznego, chęć założenia rodziny wielodzietnej, oraz chęć zapełnienia „pustego gniazda”. Niewiele osób ma tę świadomość, że współpracujące z nami rodziny poprzez pieczę zastępczą mogą adoptować przyjęte dziecko, jeśli jego sytuacja prawna na to pozwala. Choć rodzicielstwo zastępcze znacznie różni się od adopcji dziecka, to jednak po odpowiednim przeszkoleniu kandydatów oraz wsparciu ze strony specjalistów zatrudnionych w Centrum możliwe jest odpowiednie przygotowanie i stworzenie rodziny zastępczej. Jeżeli identyfikują się Państwo z powyższymi informacjami, zachęcamy do wspólnego dialogu. Całego świata nie zmienimy, ale możemy zmienić cały świat dla jednej osoby!

#kierunekrodzina