Kilka ofert na przebudowę parku

Urząd Miasta Lubartów otrzymał oferty na pierwszą część przebudowy lubartowskiego parku, jednak kwoty przekraczają zaplanowany budżet o kilka milionów złotych.

Przypominamy, że przebudowa parku odbędzie się w ramach projektu Zielony LOF. W sąsiedztwie pałacu ma powstać salon ogrodowy z zachowaniem istniejącego układu komunikacyjnego oraz formy wnętrz ogrodowych i nasadzeń kwaterowych. Odnowiona zostanie m.in. fontanna i schody przy stawie, który ma zostać oczyszczony z mułu i zanieczyszczeń organicznych. Ponadto projekt przewiduje likwidację znajdującej się na nim wyspy. Woda w stawie ma być napowietrzana przez trzy dysze – gejzery. Przetarg nie obejmował wszystkich planowanych wcześniej prac przy rewitalizacji parku, zrezygnowano m.in. z budowy nowego amfiteatru, placu zabaw i toalet.

11 kwietnia otwarto 5 ofert na przebudowę parku. Termin był wydłużony ze względu na wprowadzone zmiany w przetargu.Wszystkie  znacznie przekraczały kwotę niespełna 8,9 mln zł, przeznaczoną na to zadanie. Ceny zaproponowane przez oferentów wynoszą od około 11,5 mln zł do 16,8 mln zł.

Sylwia Cichoń