Klasztor Kapucynów nie ustaje w remontach

Klasztor Ojców Kapucynów powoli nabiera blasku. Dzięki kolejnym dotacjom, które udało się pozyskać możliwy będzie częściowy remont zniszczonego dachu czy odświeżenie ścian wewnątrz kościoła.

Na malowanie prezbiterium otrzymaliśmy 130 tys. zł od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Kościelnego. Remont obejmie ściany boczne i sufit – mówi ojciec gwardian Wojciech Gwiazda.

Kolejne 22 tys. zł bracia Kapucyni pozyskali od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kolejne prace wewnątrz Kościoła.

Priorytetem jest remont dachu. Dzięki dotacji w wysokości 580 tys. zł. możliwy będzie częściowy remont pokrycia dachowego nad nawą główną kościoła. Modernizacja pozostałej części uzależniona jest od wsparcia wiernych i ludzi dobrej woli.

A ich nie brakuje, dzięki ich hojności i środkom własnym udało się wymienić na ledowe wszystkie oprawy oświetleniowe wewnątrz kościoła.

– Doświetlone zostało prezbiterium, nawy boczne, ołtarz, a także słynne obrazy Szymona Czechowicza, halogeny ledowe umieszczone na gzymsie doświetlają zaś łuk sklepienia – mówi ojciec gwardian Wojciech Gwiazda.

Jak pomóc?

Ofiary na remont zabytkowego kościoła można przekazywać w zakrystii lub przy furcie klasztornej, można je też wpłacać na rachunek bankowy klasztoru:
80 1240 2409 1111 0011 1012 0404 w banku PKO S. A. z dopiskiem REMONT lub składać na tacę w pierwszą niedzielę miesiąca.

(kw)