Klub Abstynenta „Nadzieja” obchodził 28 lat

Klub Abstynenta „Nadzieja” w Lubartowie świętował 28 lat istnienia. Uroczystość  zorganizowano 14 września.

Spotkanie połączone z zabawą taneczną miało miejsce w stołówce II LO w Lubartowie. Poprzedziła je Msza św. w Kościele Ojców Kapucynów. Gości powitał prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nadzieja” Tomasz Rafalski. Wśród nich byli przedstawiciele zarządu powiatu lubartowskiego, władz miasta Lubartów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami.

Bardzo mi miło spotkać się z  tak wspaniałymi, odważnymi, silnymi i pełnymi nadziei ludźmi. Macie Państwo odwagę, żeby się przyznać do własnych słabości, siłę , żeby wytrwać. Cieszę się, że Stowarzyszenie „Nadzieja” istnieje od 28 lat, rozwija się, pozyskuje środki zewnętrzne, a my jako samorząd będziemy wspierać aktywne działanie i pomysły, aby się udały – mówił zastępca burmistrza Jakub Wróblewski.

Życzenia w imieniu burmistrza Krzysztofa Paśnika przekazał naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Artur Kuśmierzak.

Jestem z Państwem co roku. Zabawa jest po to, aby wytańczyć wszystkie smutki, zabrać ze sobą radości na cały rok. Życzę, abyśmy za rok kolejny raz się spotkali – mówiła Krystyna Bajda, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozdrowienia i życzenia przekazała też starosta Ewa Zybała.

Przypominamy, że celem działalności Klubu Abstynenta „Nadzieja”jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w trudnej drodze wychodzenia z uzależnienia oraz utrzymania jak najdłuższego i stabilnego okresu abstynencji. Siedziba klubu mieści się przy ul. 3 Maja 24 A w Lubartowie. Obecnie jest ponad 100 członków zamieszkałych głównie w Lubartowie na terenie powiatu lubartowskiego. Klub pomaga też osobom współuzależnionym, świadcząc dla nich: darmową pomoc wybitnych i sprawdzonych psychoterapeutów, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych, darmowe porady prawników dla osób uzależnionych i dla ich rodzin, udzielanie informacji wsparcia osobom, które zdecydują się podjąć leczenie odwykowe. Ponadto klub propaguje zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od uzależnień. Dla swoich członków organizuje spędzanie wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zabawach tanecznych, wieczorkach poetycko-muzycznych, ogniskach integracyjnych. Przy stowarzyszeniu działają grupy wsparcia dla osób uzależnionych (grupa AA) i współuzależnionych (grupa Al-Anon). W siedzibie klubu działa również punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny w godzinach 16.00-21.00. Klub aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach organizowanych przez miasto i organizacje w mieście. Projekty są realizowane m.in. dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lubartów.

Sylwia Cichoń